Ardahan İl Koordinatörlüğü

IPARD-II 3. ÇAĞRI İKİNCİ GRUPTA 315 PROJE ONAYLANDI


IPARD-II 3.Çağrı kapsamında 110 Milyon TL hibe sağlanacak 315 adet kırsal kalkınma projesi daha onaylandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 21 Aralık 2017 tarihinde çıkılan IPARD-II 3. Çağrı İlanı kapsamında Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından 7 Eylül 2018 tarihinde 2. Grupta 315 proje onaylanmış olup, hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başlamıştır.  Toplam 110 Milyon TL hibe verilecek bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 Milyon TL’lik yatırım yapılacaktır.   

Böylece, IPARD-II 3. Çağrı kapsamında 16.08.2018 tarihinde onaylanan 1. Gruptaki projelerle birlikte toplamda desteklenen proje sayısı 1.589’a, sağlanan hibe miktarı 355 Milyon TL’ye ve oluşacak toplam yatırım miktarı ise 635 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Küçük işletmelerin ağırlıklı olarak desteklendiği ve kırsalda istihdama katkı sağlayan bu projeler, “IPARD-II Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri” kapsamında yer alan 7 alt sektörü içermektedir.

  1. Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri,
  2. Arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri,
  3. Zanaatkârlık ve yöresel ürün işletmeleri,
  4. Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri,
  5. Kültür balıkçılığı,
  6. Makine parkları
  7. Yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları.

IPARD-II 3. Çağrı kapsamında kontrolleri tamamlanan uygun projeleri kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz.   

Kırsal kalkınmaya destek sağlamak, modern, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği Standartlarında işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla IPARD-II Programı kapsamında Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma hibelerini kullandırmayı sürdüreceğiz.

İkinci grupta onaylanan projelerin listesi için tıklayınız