Ardahan İl Koordinatörlüğü

TKDK PROJE BAŞVURU SÜRECİ SONLANDI


        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) proje başvuru süreci 27 Nisan 2018 tarihinde sonlandı. Ardahan İl Koordinatörlüğü IPARD II 3. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında 34 proje başvurusu aldı. Projelerin dağılımı 3 adet süt üretimi, 2 adet besicilik, 2 adet aspir üretimi, 7 adet konaklama ve yeme-içme tesisi, 1 adet su ürünleri yetiştiriciliği, 1 adet zanaatkarlık ve katma değerli ürün işleme ve 18 adet arıcılık şeklinde oldu.

        TKDK Ardahan İl Koordinatörü Yusuf Güder ; “ 3. Başvuru Çağrı Dönemini 34 proje başvurusu ile bitirmiş bulunuyoruz. Aldığımız projelerin toplam yatırım tutarı 22.060.733,0 TL olurken, destek tutarı ise 13.780.408,9 TL’dir. Bu projelerin değerlendirilmesinin ardından yaz aylarında uygun bulunanlarla sözleşmelerimizi imzalayacağız ve ödeme talebinde bulunan faydalanıcılarımıza peyderpey hibe ödemelerine başlayacağız. Yaz sonunda uygulamaya geçecek olan bu 34 projenin Ardahan’a hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.