Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü

BASIN AÇIKLAMASI


Son günlerde bazı medya organlarında “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığı ile yapılan; Çiftçi desteğindeki kesinti yasa dışı, Çiftçi desteğinde Bakanlık açık şekilde yasayı çiğniyor, Çiftçiye destekten yasaya aykırı stopaj alıyorlar” başlıklı çeşitli haberler yer almaktadır. Süreç hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu haberlerde yer alan “… Hayvancılık ile uğraşanlardan % 2, bitkisel tarım yapanlardan ise % 4 kesinti yapılıyor…” şeklindeki ifadeler gerçekle örtüşmemektedir. Zira Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kullanılmakta olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında “faydalanıcı” olarak tanımladığımız yatırımcılarımızın projelerinde almaya hak kazandıkları hibe tutarlarının tamamı her hangi bir kesinti yapılmaksızın kendilerine ödenmektedir. Bu hususta devletimiz ile AB arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde IPARD kapsamındaki hibelerin tamamı; gelir vergisi, stopaj, KDV ve yurt dışından ithal edilecek olan makine ekipmanlar ise Gümrük Vergisinden muaftır.

Ülkemizde bu güne kadar IPARD kapsamında yaklaşık 9 milyar liralık yatırım tutarına sahip 12 Binden fazla proje için 3,5 milyar liralık hibe sağlayarak yaklaşık 60 Bin istihdama imkân sağlayan kurumumuz,  her zaman olduğu gibi, aynı hassasiyetle ülkemiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerini ön planda tutarak ve uluslararası sorumluluklarının bilinci içinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.